Laboratorie
Blodprøver, urinprøver, afføringsprøver og vævsprøver

  • Blodprøver: Vi har et moderne blodprøveudstyr og er derfor i stand til straks at undersøge blodprøverne for de mest gængse parametre samt blodgasanalyser, hvilket giver mulighed for hurtigt at sætte behandling i gang.
    På blodet kan vi også teste for fx. hjerteorm eller FiV/FelV.
    Derudover kan vi også behandle dyrets eget blod, til brug i ACP-behandling (ledbehandling).
  • Urinundersøgelser: Vi kan straks undersøge urinprøven for de mest gængse parametre, samt mikroskopiere for fx. bakterier og foretage urindyrkninger.
    Derudover kan vi også drugteste dyret via urinen.

  • Afføringsprøver kan vi i huset teste for f.eks. indvoldsorm, Giardia, hjerteorm og lungeorm.

  • Mikroskopi: Udover at undersøge urin, blod og fæces under mikroskop, undersøger vi også diverse vævsprøver fx. fra uspecifikke knuder/hævelser eller sekret fra ører for undersøgelse af parasitter, svampe eller bakterier.
Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®