CT-Scanning
Det er ikke altid at vores røntgen og ultralydsudstyr er nok og må suppleres med en CT-scanning.

Ved almindelig røntgen sendes røntgenstrålerne igennem kroppen fra kun én vinkel, men ved CT-scanneren sendes røntgenstrålerne gennem kroppen fra flere forskellige vinkler og giver et tværsnits røntgenbillede i meget høj detaljegrad. 

Kontrast:
Ved mange undersøgelser gentages scanningen en eller flere gange. Efter den første scanning indgives en røntgenkontrastvæske i blodbanen. Dette gøres for at kunne se kroppens kar og organer, samt for nemmere at kunne lokalisere og karakterisere forskellige sygdomstilstande (fx tumores) eller fremmedlegemer.
Ved undersøgelser af traume-patienter og ukomplicerede knogle- og ledundersøgelser, er det ofte nok med en scanning uden kontrastvæske.

Dyret skal ligge helt stille ved undersøgelsen, for at billederne bliver tydelige og derfor er alle dyr bedøvede under scanningen.

Svar og behandling:
Efter scanningen har vi et stort antal tværsnitsbilleder som udgangspunkt for videre bearbejdning og bedømmelse. Det kræver tid at vurdere alle tværsnitsbilleder omhyggeligt og det er derfor ikke altid muligt at undersøge og færdigbehandle dyret samme dag.

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®